College Teaching Staff

Sr.No.

Name of the Teacher

Qualification

1

Dr. Rajedra B. Waghulade

M.Sc. Ph.D. SET

2

Dr. Pramod R. Chaudhari

M.P.Ed. Ph.D.

3

Joshi Sandip Shamkant

M.Sc. SET

4

Patil Sunil Purushottam

M.Lib. SET

5

Dr. Mahendra G. Sonawane

M.Sc. Ph.D.

6

Pachpande Rajshri Narendra

M.Sc. M.Phil.

7

Barhate Priyanka Vijay

M.Sc. M.Phil.

8

Kanade Rashmi A.

M.B.M.

9

Dr. Varsha Prakash Zope

M.Sc. Ph.D.

10

Nemade Vanita Nararan

M.Sc.

11

Patil Kumudini Vishnu

M.Sc.

12

Patil Devyani Jagdish

M.A. B.Ed. M.Phil.

13

Patil Rajesh Jagannath

M.Sc.

14

Shivade Manish Anil

M.Com.

15

Dr. Ujjwala D. Zope

M.Sc. Ph.D.

16

Rote Rupali Bharat

M.Com.

17

Umbarkar Vikas V.

M.A.

18

Surwadkar Rupali Kishor

M.Sc.

19

Rote Komal Rajendra

M.Sc.

20

Bonde Pooja Narendra

M.C.A.

21

Bonde Swati Pramod

M.C.A.

22

Patil Mayuri Hilal

M.Com.

23

Dhake Bhagyashri Ravindra

M.C.A.

24

Bhole Ashwini Ramesh

M.C.A.

25

Savdekar Suvarna P.

M.Com.

26

Jadhav Vidya M.

M.Sc.

27

Sonawane Anil

M.Sc. NET

28

Kale Karishma Ishwar

M.Sc.

29

Bhole Vijaya P.

M.Sc. B.Ed.

30

Warude Savita S.

M.Sc.

31

Kale Aboli S.

M.Sc. DMLT

32

Kale Milind  S.

M.SC. Ph.D. NET

33

Rane Karishma V.

M.Sc.

34

Ingale Jyoti Satish

M.Com. NET

35

Narkhede Minal Ketan

M.Sc. Ph.D. SET

36

Bonde Priti Shirish

M.Sc. M.Phil.